One Punch Man หมัดเดียวจอด

One Punch Man หมัดเดียวจอด

เมือง Z-city เมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องประหลาดที่จะมีการรุกรานจากสัตว์ประหลาดและสิ่งมีชีวิตผ่าเหล่าจากธรรมชาติมาสร้างความวุ่นวาย ไซตามะเซนเซ’ผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก ได้ฝึกฝนจนสามารถใช้เพียงหมัดเดียวในการโค่นสัตว์ประหลาดที่ไม่ว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตาม แต่การแลกมาด้วยหมัดนั้น ทำให้เค้าผมร่วงจนหมด..ซึ่งนั้นทำให้เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุด และยังมีศิษย์เอก ครึ่งมนุษย์และจักรกลที่เรียกว่าไซบอร์คชื่อว่าจีนอสที่ยอมรับ ไซตามะ ให้เป็นนมุษย์เพียงคนเดียวที่จะเป็นอาจารย์เค้าได้และค้นพบว่า ไซตามะลืมไปลงทะเบียนสมัครเป็นฮีโร่นั้นเอง…